• Welkom als lid bij SC Joure afdeling Korbal

  Onderaan deze tekst kun je je als lid bij SC Joure AANMELDEN.
  De ledenadministratie krijgt bericht van je aanmelding en stuurt na inschrijving een bevestiging daarvan per e-mail met aanvullende informatie.
  Na inschrijving ben je gerechtigd om deel te nemen aan trainingen en (competitie)wedstrijden.

  Belangrijk om te weten over het aanmeldformulier:

  • Keuze Recreant/Veld: Trainende seniorenleden die niet deelnemen aan de competitie.
   Leeftijdscategorie vanaf 18 jaar. 
  • Keuze Week/Kombifit: Deze bondsspelactiviteit biedt SC Joure niet aan.
  • Keuze Week/Veld: Spelend bondslid die actief is in de veld- en zaalcompetitie.
   Alle leeftijdscategoriëen (pupillen F tot en met senioren).
  • Keuze Kangaroe Klub:  Trainende jeugdleden die nog niet deelnemen aan de competitie.
   Leeftijdcategorie tot en met 6 jaar. 
  • Keuze Korfbal/Zaal: Spelend bondslid die alleen actief is in de zaalcompetitie.
   Alleen beschikbaar voor leden van het zaalteam senioren 3.
  • Wil je nog een mobielnummer laten registreren?
   Bijvoorbeeld van andere ouder/verzorger? Vermeld dit dan in het veld Opmerkingen;
  • Wil en kun je iets betekenen voor de vereniging?
   Bijvoorbeeld EHBO diploma, leider of trainer van een team, of anders? Vermeld dit dan in het veld Opmerkingen;

  Door aan te melden:

  • Wordt tot wederopzegging machtiging aan SC Joure verleent om van het opgegeven IBANnr bedragen af te schrijven die verband houden met het lidmaatschap en uitoefening van een sport bij SC Joure;
  • Wordt ermee akkoord gegaan dat na het aangaan van het lidmaatschap bij opzegging contributie is verschuldigd tot einde van het seizoen;
  • Ben je als lid, ouder/verzorger ermee bekend dat beëindiging van het lidmaatschap vóór 1-mei bij de ledenadministratie moet zijn ingediend en anders het lidmaatschap voor nog één seizoen doorloopt. Het seizoen loopt van 1-juli t/m 30-juni.